Ay: Ocak 2017

Sorular Uncategorized

Erkekler Cennette Huri Alırken Kadınlar Ne Alacak?

Erkekler cennette huri alırken kadınlar ne alacak Değerli kardeşimiz, Kur’ân-ı Kerim’in sadece bir âyetinde geçen “gılman” tâbiri vardır. 52. Sûre olan, Tûr Sûresi 24. âyetinde: “Etraflarında, sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz gılmanlar dolaşır.” Sözlükte “çocuk, bıyığı yeni terlemiş genç, hizmetçi” anlamına gelen “gulâm” kelimesinin çoğulu olan “gılman”, anlaşıldığı kadarıyla, Allah’ın (c.c) mü’min kulları için özel yarattığı ve vazifesi sadece hizmetkârlık olan cennet […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Cennette Allah'ı görmek nasıl olacaktır. Allah görülecekse bir zaman ve mekan da olmaz mı?

Cennette Allah’ı görmek nasıl olacaktır. Allah görülecekse bir zaman ve mekan da olmaz mı? Bir ömür boyu O’nun yarattığı şu kâinattan, yine O’nun ihsan ettiği beden ile istifade eden ve her biri ayrı bir ilâhî ihsan olan akıl, kalp ve hissiyatıyla nice hakikatlere muhatap olan insanoğlu, kendisini bu kadar lütuflara gark eden Rabbini görmeyi elbette […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Kainat neden bu kadar büyük? İsraf değil midir?

Kainatta yalnızca insan ve cinler değil melekler ve ruhaniler de yaşamaktadır. Kainatta boşluk yoktur. Her yerde kendine has ibadet eden mahluklar bulunmaktadır. Her bir gezegenin yıldızın da kendine has bir ibadeti vardır, onlar da Allah’ı tesbih etmektedirler. Allah’ın esmasının sonsuz tecellilerine bu derece büyük kainatın olması israf değildir.

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Şeriat nedir, nasıl yaşanır; bu asırda şeriat geçerli midir?

İslam dini, diğer konularda olduğu gibi idari mekanizma hususunda da görüş belirtmiştir. Devlet yönetimi ile ilgili belli ilkeler koymuştur. Ayrıntı kısımlarda bu ilkelere bina edilerek uygulanır. Adalet, hukuk, insanların haklarını ihlal etmemek, devlet yönetimini kötüye kullanmamak vs. gibi ilkere sadık kalınmak suretiyle devlet yönetilmelidir. Şeriat, İslam’ın getirdiği hükümlerin genel adıdır. Devlet yönetimi de bunun içine girmektedir. […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Kadının İslâm'daki yeri nedir?

İslâmiyet kadına pek büyük bir mevki ve şerefli bir makam vermiştir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede “Ana-babanıza öf bile demeyin.” (İsra, 17/28) buyurmuştur. Efendimiz Hazretleri de, “Cennet anaların ayakları altındadır,” (Suyûtî, el-Camiü’s-sağir, 3642) buyurmakla, validelere çok büyük bir makam vermiştir. Bu münasebetle, İslâm’da kadın-erkek eşitliği olmadığı şeklindeki itirazlara kısaca temas edelim: Cenab-ı Hak sonsuz hikmetler sahibidir. Mahlukatını, hikmetinin iktizasına göre, istediği […]

Devamını Oku
islamdan-haberi-olmayanların-durumu
Sorular

İslam'dan haberi olmayanların durumu nedir? Dinen sorumlumudurlar?

Fetret, kesinti, aralık, fasıla mânâlarında kullanılmaktadır. Dinî bir tabir olarak da, iki peygamber arasında geçen zaman için kullanılır. Buhari’de geçen bir hadis-i şerifte fetret için Hz. İsa (a.s.) ile Hz. Peygamber (a.s.m.) arasında geçen zaman kastedilir.1 Bazı âyet-i kerimelerden anlaşılıyor ki, İslâmiyet’ten önce Arapların, peygamberlerin gönderilmesi ile ilgili bilgileri oldukça zayıftı. Kur’ân’da, Arap müşriklerinin “Rabbimiz, peygamber göndermek […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Allah istediğin müslüman istediğini kafir mi yapıyor?

“Allah onların kalplerini de kulaklarını da mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde de bir perde vardır. Ve onlar için büyük bir azap vardır.”(Bakar, 2/7). Bilindiği üzere, kesin bilgi kaynağı ya aklî veya naklîdir. Kur’an’da göz, kulak ve kalpten söz edildiği yerlerde, genellikle,  bunların aklî ve naklî olan İslam’ın mesajını hakkıyla alıp kavrayamadıklarından dolayı eleştiri oklarına hedef olmaktadır. Kalp, manevî-aklî sahada basiret gözünü kullanmaktadır. […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

İslamda kölelik?

Değerli kardeşimiz, İslâm dini her şeyden önce köleliği yalnız savaş esirlerine münhasır kılmış, diğer kaynaklara izin vermemiştir. Bunun yanında Allah rızâsına kavuşmak isteyen müslümanların samimiyetle benimsedikleri gönüllü köle âzat etme alışkanlığını yerleştirmek, ayrıca bazı günahların kefâreti olarak köle âzadını şart koşmak suretiyle köleler için hürriyete kavuşma yollarını çoğaltmıştır. (Mâide 5/89; Mücâdele 58/3) Yalnız İslâm hukukunda görülen bir uygulama olarak […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Allah Türkçe Biliyorsa İbadetler Neden Arapça?

Değerli kardeşimiz, İlk bakışta müminin, kendi diliyle Rabbine kulluk etmesi akla, daha doğrusu hisse daha uygun gibi geliyor. Fakat mesele incelendiğinde, farklı boyutlara varılıyor: Her şeyden önce dua ile namaz arasında açık bir ayırım yapmak gerekir. Namaz dışındaki duada bir mümin ihtiyaçlarını ve dileklerini Rabbine istediği dilde bildirir. Bu şahsi bir meseledir ve kulun, Halıkı’na […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Allah'ın şekli Neye Benzer?

Allah’ın hiçbir şeye benzetilemeyeceği, onun hiç benzerinin olmadığı gerçeği, “Allah’a benzer hiçbir şey yoktur.” (Şura, 42/11) mealindeki ayette çok açık bir şekilde ifade edilmektedir. İslam ümmetinin itikadı da bu merkezdedir. Bu sebepledir ki, Kur’an’da geçen “Arş’a istiva, yed/el, vech/yüz” gibi bazı kavramlar, özellikle Eşarî ile başlayan yeni dönem alimleri tarafından müteşabih/manaları derin ve kapalı olarak kabul edilmiş ve bu inanca […]

Devamını Oku