Ne yeryüzüne sığdım, ne de gökyüzüne. Ama mü'min kulumun kalbine sığdım

Ne yeryüzüne sığdım, ne de gökyüzüne. Ama mü'min kulumun kalbine sığdım

Ne yeryüzüne sığdım, ne de gökyüzüne. Ama mü'min kulumun kalbine sığdım
 

Ne yeryüzüne sığdım, ne de gökyüzüne. Ama mü’min kulumun kalbine sığdım

Zerkeşî: Bunu mülhidler (inançsızlar) uydurdu, demiştir. Bunun manası: Müminin kalbi, iman şuuruyla
elde ettiği marifetullah / Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanıması, Onun muhabbetiyle dolup taşması ve bu
yönüyle, Allah’ın zikrini hep içinde taşıması demektir. Bu mana doğrudur. Fakat hadis alimleri tarafından
bunun sağlam bir aslının / kaynağının olmadığına işaret edilmiştir. (bk. Aclunî 2/195). Özetle böyle bir hadis yoktur.
[appbox googleplay com.ateistlere.cevaplar]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir