Dört şey dört şeye doymaz: Toprak yağmura, kadın erkeğe, göz bakmaya, âlim ilme doymaz [Uydurma]

Dört-şey-dört-şeye-doymaz

Dört-şey-dört-şeye-doymaz
Dört şey dört şeye doymaz: Toprak yağmura, kadın erkeğe, göz bakmaya, âlim ilme doymaz.” [1] İbnü’l-Cevzî bunu “Mevzuat” kitabında [2]  zikretmiştir.[3] [1] bkz. İbnü’l-Cevzî, Mevzuat 1/234-236; Zehebi, Mizan: 1/542; Sehavî, Makasıd: s.47; İbnü’d-Deyba’, Temyiz s.24; Aliyyü’1-Karî, Kübra: s.118; Aclunî, Keşf. 1/116; Hut, Esne’t Metalib: s.51.
[2] İbnü’l-Cevzî, Mevzuat 1/234-236
[3] Hafız Zehebî, Mizanü’l-Î’tidaî’&e (1/542) bu -uydurma* ha­disi Huseyn b. Ulvan el-Kelbî’nin biyografisinde onun tarikiyle nakletmiş,   sonra da şöyle demiştir: “Ben de derim ki: Yalancı da yalana doymaz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir