Ayetler

Ayetler

Bakara 223 "Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır." Ayetinin Açıklaması-Tefsiri

Rivayet edildiğine göre Yahudiler, bir kimse karısının önüne arkasından yaklaşarak cinsel birleşmede bulunursa, doğacak çocuğu şaşı olur, derler ve bunun Tevrat’ta olduğunu söylerlermiş. Resulullah (asm)’a bu aktarılmış ve bu konuda bilgi istenmiş, “Yahudiler yalan söylüyorlar.” buyurmuş ve bunun üzerine bu âyet inmiş: “Ey erkekler kadınlarınız sizin tarlanızdır…” HARS: Aslında ziraat gibi ekin ekmek demek olup ekin yeri, […]

Devamını Oku
Ayetler

Eskilerin Masalları hangi masallar? Kalem Suresi 15.Ayet açıklaması

  Ayette yer alan “Esatiru’l-Evvelin” ifadesi, “Eskilerin Hikâyeleri, masalları”anlamına gelir. [stextbox id=’info’]Bununla demek istediler ki: Kuran, Allah tarafından indirilen bir vahiy değil; eski insanların -kitaplarda yazılan- efsaneleri türünden bir şeydir. Muhammed de bu eski hurafeleri alıp Allah’a nispet etmiştir. (bk. el-Kasımi, el-Meraği, el-Cezairi,  es-Sabuni/safve, V. Zuhayli, ilgili ayetin tefsiri)[/stextbox] Alimlerin beyanlarından anladığımız kadarıyla, ayette -mealen- yer alan “eskilerin masalları” ifadesi, geçmiş […]

Devamını Oku
Ayetler

Eskilerin Masalları hangi masallar? Kalem Suresi 15.Ayet açıklaması

  Ayette yer alan “Esatiru’l-Evvelin” ifadesi, “Eskilerin Hikâyeleri, masalları”anlamına gelir. [stextbox id=’info’]Bununla demek istediler ki: Kuran, Allah tarafından indirilen bir vahiy değil; eski insanların -kitaplarda yazılan- efsaneleri türünden bir şeydir. Muhammed de bu eski hurafeleri alıp Allah’a nispet etmiştir. (bk. el-Kasımi, el-Meraği, el-Cezairi,  es-Sabuni/safve, V. Zuhayli, ilgili ayetin tefsiri)[/stextbox] Alimlerin beyanlarından anladığımız kadarıyla, ayette -mealen- yer alan “eskilerin masalları” ifadesi, geçmiş […]

Devamını Oku
Ayetler

Bakara 73. Ayet Açıklaması. Neden ölüyü diriltmek için kesilen hayvanın parçasıyla vuruldu?

  Konuyla ilgili ayetlerin meali: [stextbox id=’info’] “Hani siz bir adam öldürmüştünüz de peşinden katilin kim olduğu hakkında birbirinizle kavgaya tutuşup suçu üzerinizden atmıştınız. Halbuki Allah sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktı. Bunun üzerine dedik ki: ‘Kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o maktûlün cesedine vurun’ (Vurulunca da o diriliverdi.) İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse ölüleri de öyle diriltir. […]

Devamını Oku
Ayetler

Mücadele suresinin 12. ve 13. ayetlerinde bahsi geçen "Elçi" ile gizli konuşmadan önce sadaka verilmesi olayı nasıldır?

  Bazı alimler, buradaki sadaka verilmesi emrinin, vücub değil de, nedb/müstahab/sünnet ifade ettiğini söylemişlerdir. (Razî, ilgili ayetin tefsiri) Alimlerin önemli bir kısmına göre, Resûlullah ile özel olarak konuşmadan önce sadaka verilmesi hükmünün, kısa bir süre sonra neshedildiğini söylemişlerdir. (Taberî, Razî, İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri) Dolayısıyla bu sadakanın günümüzde verilmesine dair bir hüküm söz konusu değildir. İlgili […]

Devamını Oku
Tarık-Suresi-7.-Ayet-tefsiri
Ayetler Sorular Sözde Çelişkili Ayetler(!)

Tarık Suresi 7. Ayet (Sözde Çelişki)

“LÜTFEN SONUNA KADAR OKUYUN” “Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar.“(Târık, 86/5-7) Bu tanımda, meninin yahut yumurta hücresinin çıkış yerleriyle ilgili bir işaret görülmemektedir.“Omurga” veya “sertlik” gibi anlamlara gelen “sulb” sözcüğüyle baba, “göğüsler” anlamına gelen “terâib” sözcüğüyle de anne bedenlerinin üremeyle ilgili nahiyelerinin kastedilmiş olabileceği dikkate alınırsa, son derece nezih bir ifade […]

Devamını Oku
Kehf-suresi-86-90-ayetlerinin-açıklaması.
Ayetler

Kehf Suresi 86. Ayet Kur'an'a Göre Güneş Balçığamı batıyor?

ÖNCE YUKARIDAKİ VİDEOYU İZLEYİN   “Biz ona dünyada geniş imkânlar verdik ve ihtiyaç duyduğu her konuda sebep ve vasıtalar ihsan ettik. O da batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet batıya ulaştığında, güneşi adeta kara bir balçıkta batar vaziyette buldu. Orada yerli bir halk bulunuyordu. Biz: ‘Zülkarneyn! İster onlara azab edersin, ister güzel davranırsın.’ Zülkarneyn şöyle dedi: ‘Kim zulmederse, […]

Devamını Oku
Ayetler Sorular

Zariyat Suresi 49. Ayet Açıklaması ve Tefsiri

“Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ı tesbih ve takdis ederim.” (Yasin, 36/36) “Düşünüp ibret alırsınız diye her şeyden çiftler yarattık.” (Zariyat, 51/49) Bu ayetler farklı yorumlara neden olmuştur. Zevc: Çift mânasına geldiği gibi çeşit ve kısım mânasına da gelir. Allah’ın bütün çeşit ve sınıflarıyla âlemi yarattığını ifade eder. Bu âyet, çift […]

Devamını Oku
Nebe-suresi-33.-ayet-açıklaması
Ayetler Sorular

Nebe suresi 33. ayet Açıklaması

Açıklama 1:  Allah Tealâ, ateş ehli olan kötülerin durumlarından bir miktar bahset­tikten sonra, cennet ehli olan iyilerin kurtuluş ve zafer yerinden de söz et­miştir, onlar ateşten kurtulup cennete sokulmuşlardır. Bunun Allah’ın bir lütfu ve ihsanı olduğu açıklanmıştır. İyilerin ve kötülerin durumlarının gösterilmesi, düşünme ve karşılaştırma, cennete götüren kulluğa teşvik ve ateşe götüren masiyet, küfür ve […]

Devamını Oku
Ayetler

Araf 179 Allah insanları ve cinleri Cehenneme sokmak için mi yarattı?

Değerli kardeşimiz, Araf suresi, 7/179: “Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.” Ayetin Açıklaması: Gerçekten de yemin olsun ki cinlerden ve insanlardan bir çoğunu da […]

Devamını Oku