Ay: Ağustos 2017

Evrim Uncategorized

Evrim İslam ile çelişir mi ?

İslam evrimi kabul eder mi? Değerli kardeşimiz, Kur’an-ı Kerim, insanın muhtelif yaratılış devrelerinden bahseder. Bunu ana hatlarıyla dörde ayırmak mümkündür: 1-Kadınsız ve erkeksiz yaratılış. Hz. Âdem gibi. 2-Erkek ve dişiden, günümüzdeki insanların yaratılışı. 3- Erkekten, kadın olmaksızın yaratılış. Hz. Havva gibi. 4-Kadından erkek olmaksızın yaratılış. Hz. İsa gibi. 1-İlk insan Hz. Âdem’in yaratılışı Cenab-ı Hak, […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Allah neden Yemin eder?

Değerli kardeşimiz, İnsanoğlu tarih boyunca konuşmalarına ve sözlerine kuvvet vermek, muhatabını iknâ etmek, sözlerinin doğruluğuna güvenilmesini istemek ve bunu sağlamak için yemini kullanmıştır. Yani yeminli ifadeler kullanmak, insanoğlunun yabancısı olduğu bir üslûp değildir. Kur’ân’da geçen yeminli ifadeler de insanın anladığı seviyeden insana hitap eden Allah’ın şüphesiz birer sözüdür. Âyetlerde de görüleceği üzere, Cenâb-ı Allah bizzat Kendi Yüce İsmi üzerine yemin […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Allah neden Yemin eder?

Değerli kardeşimiz, İnsanoğlu tarih boyunca konuşmalarına ve sözlerine kuvvet vermek, muhatabını iknâ etmek, sözlerinin doğruluğuna güvenilmesini istemek ve bunu sağlamak için yemini kullanmıştır. Yani yeminli ifadeler kullanmak, insanoğlunun yabancısı olduğu bir üslûp değildir. Kur’ân’da geçen yeminli ifadeler de insanın anladığı seviyeden insana hitap eden Allah’ın şüphesiz birer sözüdür. Âyetlerde de görüleceği üzere, Cenâb-ı Allah bizzat Kendi Yüce İsmi üzerine yemin […]

Devamını Oku
Sorular

Allah zulme kötülüğe neden izin veriyor?

Bu yazımızda dört soruya ayrı ayrı cevap vermeye çalıştık sorularımız; Allah zulme kötülüğe neden izin veriyor? Allah çocukların tecavüze uğramasına neden izin veriyor? Allah insanların açlıktan ölmesine neden izin veriyor? Bela ve musibetlerden korunmak için ne yapabiliriz? Lütfen Yazının Tamamını Okuyun ondan sonra karar veri Yazının sonundaki videoları mutlaka izlemenizi tabsiye ederim!   Allah zulme […]

Devamını Oku
bir ateiste allahın varlığı nasıl kanıtlanır
Sorular

Ateistlere Allah'ın varlığını nasıl kanıtlarız?

Değerli kardeşimiz, “Yazar Dr. Furkan Aydıner’ in ateist bazı gruplara Allah’ı anlatırken tutmuş olduğu görüşme notlarını içeren kitabından özetlenmiştir.” Farklı dinlere mensup insanların kafalarındaki yanlış “Tanrı” inancı ile Kur’an’ ın tarif ettiği “Allah” arasındaki farklar ve İslama göre Yaratıcı’ nın özellikleri nelerdir?” Kur’an bu soruya çok kısa, ancak derin manası olan bir sure (İhlas Suresi) ile cevap […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Hidayet Allah'tan mı? Allah'tansa iman etmek benim elimde değil mi?

Hayır ve şerrin Allah’tan olması cihetiyle, insanları hidayete erdiren ve dalalete düşüren ancak Odur. İnsanlar birbirinin hidayet ve dalaletine sadece sebep olurlar. Hidayet ve dalaleti Cenab-ı Hakk’ın yaratmasını yanlış anlayan bazı kimseler, “Hidayet Allah’tandır, o nasip etmedikten sonra insan doğru yola giremez.” diyerek, hem başkalarını ikaz ve irşat etme yolunu kapatmakta hem de kendilerini kusurlarında […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Allah, savaş gibi daha önemli olaylar varken benim içkimle, domuz etimle neden uğraşır?

Değerli kardeşimiz, İtiraz şeklinde soru soranlara olmasa da, bu soruları bize ulaştıran kardeşlerimize şunu söyleyebiliriz ki: Allah’ın koyduğu hükümler, onun sonsuz ilim ve hikmetinin birer yansımasıdır. Prensip olarak her hükmün kendi çapında bir katma değeri vardır. Zaruret olmadan hiç bir ilahî hüküm başka bir hükme feda edilmez. Örneğin, savaşın varlığı, içkiyi ve domuz etini helal […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Kur'an'daki cehennem tehditleri, insanların hürriyetlerini yok etmez mi?

Değerli kardeşimiz, – İslam’da insanın iradesini ortadan kaldıracak hiçbir öngörü söz konusu değildir. İleriye dönük, hangi işlerin kâr; hangi işlerin zarar getireceğine dair bilgilendirme yapmak, kişiyi bağlamak değil, önünü açmaktır. – “Dinde asla zorlama yoktur.” (Bakara, 2/256) mealindeki ayetin ifadesi ortadayken, İslam’da zorlama anlamına gelen bazı şeylerin olduğunu söylemek, özgür iradesiyle cehennemin kapısını aralamak anlamına gelir. – “Şu yiyecek kanserojen maddeyi […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

İnanma ihtiyacı doğuştan mı gelir?

Değerli kardeşimiz, İsviçreli psikolog Pierre Bovet, “Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi” adlı eserinde, belli bir yaşa gelen bütün normal çocukların, sırf kendilerine mahsus tamamen “kendi malları” olan (yani fıtratlarında bulunan) sanki “tabii bir dinleri” vardır. Bu iptidai inançların teşekkülünde, cemiyet kadar, ferdin şuur, idrak ve muhayyilesi de önemli rol oynar. Belki çocuk, cemiyetten edindiği dini kavramların muhtevasını, bizzat kendisi tayin eder. Ancak, […]

Devamını Oku