"Şeyhi Olmayanın Şeyhi Şeytandır" diye bir hadis var mı?

Şeyhi olmayanın Şeyhi Şeytandır
Şeyhi olmayanın Şeyhi Şeytandır
Şeyhi olmayanın Şeyhi Şeytandır

“Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.”

Halkarasında dillerde hadis diye dolaşan ve Rasûlullah’ın hadisiyle hiçbir ilgisi
olmayan bu söz, Bayezid Bistamî’ye âit olup Kuşeyrî Risâlesi’nde şu şekilde yer
almaktadır: “Üstâdı bulunmayanın imamı şeytandır.” (Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî
Risâlesi, çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, s. 592). Halk arasında ise, ilk
şekliyle şöhret bulmuştur. Yine benzer bir uydurma hadis şöyledir: “Şeyhi
olmayanın dini de olmaz.” Akşemseddin, bu rivâyeti kaynak belirtmeden Makamatu’l-Evliyâ
adlı eserinde şeyhin önemini anlatırken zikretmiştir (A. İhsan Yurd-Mustafa
Kaçalin, Akşemseddin’in Hayatı ve Eserleri, s. 332). Kaynakların hiçbirinde yer
almayan bu rivâyet uydurmadır (208). Hadis diye nakledilen benzer bir uydurma da
şudur: “Kavmi içindeki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir