Ölümsüz Denizanası (Turritopsis Dohrnii) Bu Hayvan "Her can ölümü tadacaktır" ayetine zıt değil mi?


Lütfen Yazıyı Sonuna kadar okuyun ya da aslında meselenin İslamla zıt olmadığını anladığınız yere kadar okuyun ( eğer fazla yazı okumaktan sıkılıyorsanız) eğer bu şekilde okumayacaksanız şimdiden okumayı bırakın.
Cevap 1:
“Bilim adamlarının, Turritopsis Dohrnii olarak adlandırdıkları bir tür denizanası, ölmüyor!” şeklindeki bilginin sınırlarını tespit etmek, yani bu ölümsüzlük süresinin ne anlama geldiğini söylemek zordur. Böyle bir denizanasının binlerce yıl yaşadığı tespit edilmiş midir? Böyle bir şeyin gerçek olması durumunda, Kur’an’la çelişir bir tarafının olup olmadığı hususuna gelelim:
Kur’an şöyle buyuruyor:
–    “Her nefis ölümü tadacaktır.” (Al-i İmran, 3/185; Enbiya, 21/35, Ankebut, 29/57)
–    “Allah’ın Zât-ı Akdesi dışında her şey helak/yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve hepiniz O’nun huzuruna götürüleceksiniz.” (Kasas, 28/88).
–    “Yerin üstünde bulunan herkes fânidir.” (Rahman, 55/26).
Bu ve benzeri ayetlerde “bütün canlıların öleceği, her şeyin yok olacağı, sonra Allah’ın huzuruna varılacağı” hükümlerini görmekteyiz.
– Bazı örneklerle, “bilimin gerçek verileriyle, Kur’an’ın doğruları arasında asla bir çelişkinin olmayacağı” hükmünü pekiştirmeye çalışalım:
a. Turritopsis Dohrnii adlı denizanasının hücre yapısını değiştirerek hayata devam etmesi, onun hiçbir zaman ölmeyeceği anlamına gelmez. İnsanlar da her zaman hücrelerini değiştiriyorlar. Altı ayda bir hücrelerinin büyük çoğunluğu, altı yılda bir de yaklaşık bütün hücreleri ölüp yeniden diriliyor ve bir haşir numunesini gösteriyorlar.
b. Güneş de füzyon olayıyla ömrünü sürdürmektedir. Güneş’in yaşamının çoğunda enerji, proton – proton zincirleme tepkimesi diye adlandırılan aşamalardan oluşur. Bu aşamalarda hidrojeni helyuma çeviren nükleer füzyon meydana gelir. Çekirdek, füzyon ile önemli derecede ısı oluşturulan tek yerdir. Güneş enerjisinin %99’u burada oluşmaktadır.
Güneş bir anakol yıldızı oluğu için şu anda korda nükleer yanma ile üretilen enerji, çekimsel çökmeyi tamamıyla durdurabilmektedir. Yani bir denge durumu vardır. Yıldız anakolda kaldığı sürece bu denge hali devam eder. Her saniye, on beş milyon derece sıcaklığındaki Güneş merkezinde, yaklaşık altı yüz ton hidrojen helyuma dönüşüyor.
Ancak, bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, her yıldızın belli bir ömrü olduğu gibi Güneş’in de belli bir ömrü vardır, sonsuza değin enerji yaymayacaktır, bir gün o da kendi konumuna göre bir nevi ölüme mahkum olacaktır (Uzay ve Astronomi). Turritopsis Dohrnii adlı denizanasının uzun ömürlü olması, onun ölümsüz olduğu anlamına gelmez.
c. Göklerde, Hz. İsa, yerde Hz. Hızır, normal hayat standartlarının dışına çıkmış, binlerce yıldır hayatlarını sürdürmektedir, fakat yine de bir gün öleceklerdir. Turritopsis Dohrnii adlı denizanasını da bu standart çerçevesinde değerlendirmek gerekir. (Yrd. Doç. Dr. Niyazi Beki)
Cevap 2:
Denizanası grubundan Turritopsis Dohrnii türü, açık denizlerde ve okyanuslarda bulunuyor. Jelatinimsi bir vücut yapısına sahip olan bu denizanasının hayat devresi, kelebeğin veya eğrelti otlarının hayat devresini andırmaktadır.
Nasıl ki, kelebeğin hayat devresi; yumurta ile başlayıp, bir tırtıl devresi geçirmekte ve sonunda kelebek olarak hayatını devam ettirmektedir. Kelebeğin ölümüyle hayatı son bulmamakta, yumurtasıyla bir bakıma onun hayatı devam etmektedir.
Aynı şekilde, bir eğrelti otunun hayat devresi, sporla başlamakta, bu spor çimlenip 5-10 kuruş büyüklüğünde, protal adı verilen bitkiyi hasıl etmekte, o protalin üzerinde erkek ve dişi organların gelişmesiyle sperm ve yumurta hücreleri teşekkül etmekte, bu sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesiyle de eğrelti otu bitkisi hasıl olmaktadır. Bu eğrelti otu spor vermesiyle hayat çemberi devam etmektedir.
Bu denizanasının da hayat devresi, poliple başlamakta, daha sonra bundan medusa adı verilen  ve serbedst yüzen deniz anaları teşekkül eder. Bu medusadan plamula adı verilen yapılar hasıl olmakta, bundan da stolonlu fertler hasıl olmakta, daha sonra bu stolonlu yapılar  polip fertlerini vermekte, onlardan da toplu polipler teşekkül etmektedir. Böylece denizanasının hayat devresi tamamlanmış olmaktadır.
Burada olgun fertlerin fıtri hayatının kesin süresi bilinemediğinden, ingilizce“Nearly immortal” (hemen hemen ölümsüz) tâbiri kullanılmaktadır.
Bu konu medyada, “ölümsüz hayat” olarak takdim edildi. Bir de üstelik bunun, Kur’an-ı Kerim’deki “Her nefis ölümü tadacaktır” âyetine ters düştüğü dillendirilmeye çalışıldı.
Bu denizanasının fıtri ömrünün bilinmediği ifade ediliyor. Ancak, bu fertlerin başka canlılar tarafından yenmiş olmasıyla, onların her birinin hayatı son bulacaktır.
Yukarıdaki âyetin mânâsı mutlaktır. Yani, her canlının öleceği ifade edilmekte, fakat bunun için belirli bir devir ve süre belirtilmemektedir. Dolayısıyla, kıyametin kopması esnasında canlıların hayatının son bulması halinde de bu âyetin işaret ettiği mânâ tahakkuk etmiş olacaktır. Bu bakımdan, bilimsel veriler olarak ileriye sürülen değerlendirmelerin, âyetin ruhuna aykırı bir tarafı yoktur. (Prof. Dr. Adem Tatlı)


deniz anası ölümsüz mü ölümsüz olan bir denizanası ölümsüz olan bir denizanası türü oha diyorum ölümsüz denizanası ölümsüz denizanası ölümsüz denizanası turritopsis nutricula ölümsüz denizanaları dünyadaki tek ölümsüz canlı deniz anası denizanaları ölümsüz müdür ölümsüz olan bir denizanası türü vardır ölümsüz denizanası vikipedi turritopsis dohrnii ölümsüz mü turritopsis dohrnii wiki turritopsis dohrnii türkçe turritopsis dohrnii jellyfish turritopsis dohrnii for sale turritopsis dohrnii life cycle turritopsis dohrnii wikipedia turritopsis dohrnii video turritopsis dohrnii genome turritopsis dohrnii lifespan turritopsis dohrnii facts turritopsis dohrnii research turritopsis dohrnii teo en ming turritopsis dohrnii habitat turritopsis dohrnii size turritopsis dohrnii bbc turritopsis dohrnii biology turritopsis dohrnii hakkında bilgi turritopsis dohrnii ölümsüz

3 thoughts on “Ölümsüz Denizanası (Turritopsis Dohrnii) Bu Hayvan "Her can ölümü tadacaktır" ayetine zıt değil mi?

  1. Bir paragraf boyunca güneşle ilgili gereksiz bilimsel bilgiler verip son cümlede ” İşte bu yüzden denizanası ölümsüz olamaz.” diyorsunuz. Yine eğrelti otu, kelebekle ilgili konuyla alakasız bilgiler verip sonunda denizanasına bağlıyorsunuz. Ek olarak, kelebek ve eğrelti otunun yaşam döngüsünü denizanasınınki ile hiçbir benzerliği yoktur. Onların hayat döngüsünde mayoz bölünme, döllenme gibi genetik yapıyı değiştiren ve farklı bireyler oluşturan olaylar gerçekleşmesine rağmen, deniz anası polip formdan medüz forma-ya da tam tersi- geçerken tamamen mitoz bölünme geçirir yani genetik yapısı değişmez, deniz anası yine aynı denizanası olarak kalır. ‘Sözde’ ateistlere tokat gibi cevap verdiğini iddia eden birçok site gibi, gereksiz karmaşık ve konuyla alakasız bilimsel bilgiler vererek sizi okuyan ve bilimsel konularla pek haşır neşir olmamış müslüman kesimi kandırıyorsunuz. Onlar da bu yazdıklarınızı okuyunca ” Vay be, gerçekten de bu böyleymiş,ateistler cevabını aldı! ” tarzında söylemlere kapılıyor. Yazık,çok yazık! Sözlerimi Abby Buchanan Longstreet’ten bir alıntıyla bitireyim :”Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki silahsızsınız.” .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir