Ay: Nisan 2017

Sorular Uncategorized

Peygamberler hep aynı Coğrafyayamı gelmiştir?

Değerli kardeşimiz, Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen ve geçmeyen peygamberlerin hemen hemen hepsi coğrafî tabiriyle Akdeniz Havzası (Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail, Mısır),Mezopotamya (Irak, Ürdün, İran’ın bir kısmı) ve Arap Yarımadasında çıkmış ve tebliğ vazifelerini burada yürütmüşlerdir. Esas itibariyle bu meseledeki gerçek sebep “kader-i İlâhînin bir remzidir.”(Mesnevî-i Nuriye , s. 91) Yâni, Cenab-ı Hakk’ın takdir ve iradesi peygamberlerin Şarkta gönderilmesini icap ettirmiş, gerektirmiştir. […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Allah’a inanmak istiyorum ama olmuyor?

Cevap 1: “Bir de o dağları görür de onları donuk ve hareketsiz sanırsın; Oysa onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah’ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır.” (Neml, 27/88) mealindeki ayette dağların dönmekte olduğu açıkça ifade edilmiştir. – Bu ayetten ilk anlaşılması gereken, onun dünyanın döndüğüne […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Allah'ın varlığının delilleri nelerdir?

Varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. Bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. Halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kâinatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. Bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. Öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez… Bir sarayın kapılarından 999’u açık, biri […]

Devamını Oku
Sorular

İnsanlar neden Ateist olurlar?

  Değerli kardeşimiz, Hz. Âdem (as)’dan beri insanlar birbirilerine zıd iki ayrı yolda yürüye gelmişlerdir. Bunlardan birisi hak ve hidayet yolu, diğeri ise küfür ve dalâlet yoludur. Bütün güzellikler, hayırlar, saadetler birinci yolun; bütün çirkinlikler ve şerler ise ikinci yolun meyveleridir. İnsandaki kalp, akıl ve vicdan onu birinci yola sevkederken, nefis, his ve hevâ da ikinci yola iterler. Bunun sonucu olarak […]

Devamını Oku
Sorular

İnsanlar neden Ateist olurlar?

  Değerli kardeşimiz, Hz. Âdem (as)’dan beri insanlar birbirilerine zıd iki ayrı yolda yürüye gelmişlerdir. Bunlardan birisi hak ve hidayet yolu, diğeri ise küfür ve dalâlet yoludur. Bütün güzellikler, hayırlar, saadetler birinci yolun; bütün çirkinlikler ve şerler ise ikinci yolun meyveleridir. İnsandaki kalp, akıl ve vicdan onu birinci yola sevkederken, nefis, his ve hevâ da ikinci yola iterler. Bunun sonucu olarak […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Huriler nasıl varlıklardır?

Gözleri iri ve siyahı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz kızlar. Arapça’da “hûr” kelimesi “havrâ”nın çoğulu. Türkçe’de teklik gibi ve çok kere bu ifadeyi taşıyan nisbet “î” si ile “hûrî” şeklinde kullanılır.“Hûrileri” ifade edene Kur’ân âyetlerinde geçen “îyn”, “ayn” (göz) dan türemiş bir kelime olup iri gözlü kadınlara atfen kullanılır.Istılah olarak “hûrî”, Cenâb-ı Allah’ın, […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Dini, kimler istismar eder? Dini istismar etmek ne demektir?

Hayatımızda hangi İslam ve ne kadar var? Nefis muhasebesi bakımından, bu soruyu sıkça sormamız gerekiyor. “Hangi İslam?” sorusu, çeşitli yabancı etkilerle İslam’ı saptıran cereyanlar, telkinler, yorumlar sebebiyle önemli. Farkında olarak veya olmayarak, doğru anlaşılmış bir İslam’dan uzak düşmemek için mümin, gerektiği sıklıkta ve keyfiyette bu denetimi yapmalıdır. Alimler ve uzmanlar kelam meselelerini, mezhepler arası ihtilafları öğrenir […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

İslamiyet nedir? İslamiyet hakkında geniş bir bilgi.

Değerli kardeşimiz, İslâm Kelimesinin Sözlük Anlamıİslam kelimesi sözlükte; teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allah Teala’nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din olması sebebiyle bu dine İslam denilmiştir.Terim AnlamıAllah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadî ve amelî bir nizamdır. İslam, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Hz.Adem ve Hz Havva'nın Nesli nasıl Devam Etmiştir?

Değerli kardeşimiz, İnsanlar Hz. Âdem’le Hz. Havva’dan doğarak çoğalmışlardır. Havva anamız hep ikiz doğum yapıyordu. Bunlardan birisi erkek, diğeri de kızdı. Hz. Âdem, aynı anda doğan ikizleri, bir önce veya bir sonra doğan ikizlerle evlendiriyordu. Habil’le beraber doğan kız çirkin, Kabil’le birlikte doğan kız ise güzeldi. Bu durumda Hz. Âdem, Habil’in, Kabil’le beraber doğan kızla, Kabil’in […]

Devamını Oku
Sorular Uncategorized

Hepimiz Hz.Havva ve Hz.Adem'den geldiğimize göre Zenci(siyah)-Beyaz farkı nasıl orataya çıktı?

Değerli kardeşimiz, Genelde bütün insanlarda on iki çift, yani yirmi dört adet kaburga vardır. Ancak bazılarında on ikinci kaburgalar tam gelişme göstermeyebilir. O zaman kaburga sayısı tek tarafta on bir, toplamda ise yirmi iki olur. Buna anomali (ayrılık) adı verilir. Bu şekilde anomali, yani normalin dışındaki bir yapı, farklı ırkta değildir. Mesela, bazılarında kalp vücudun […]

Devamını Oku