Ankebut 13 ve Fatır 18 ayetleri çelişiyor mu? Bir kişi başkasının günahını yüklenir mi yüklenmez mi?

Ankebut 13 ayeti ile Fatır 18 ve Necm 38 ayetleri çelişiyor mu? Bir kişi başkasının günahını yüklenir mi yüklenmez mi?

Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz, sorguya çekileceklerdir. (Ankebut-13)
 Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez…  (Fatır-18)ve(Necm-38)
Fatır Suresi 18. ayette “Hiç bir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez…” buyurularak genel kaide verilmiştir. Mesela, bir genç zina ettiyse babası bundan mesul değildir. Ya da bir adam faizle kredi çektiyse hanımı bu günahtan sorumlu değildir. Yani günah yükünü yüklenmez. Ankebut Suresi 13. ve Nahl Suresi 25. ayetlerde kastedilen ise,  şerre sebeplik edenin, kaynak olanın, kötülüğe ön ayaklık yapanın fazladan üzerine alacağı günah yüküdür. (bkz. Taberi, XIV, 94-95; Razi, XX, 18) Yani, genç zina etti ama onu zina etmek için bir kadınla baş başa bırakan, ‘hayatını yaşa evladım, bize söyleme ama her zevki tat’ diye çocuğunu zinaya sevk eden ya da çocuğuna İslam’ı anlatmyan zinanın haram olduğu çocuğuna anlatmayan babası ise, çocuğun günahının bir kısmını o da yüklenir. Ya da eşine kredi çekmesi hususunda baskı yapıyorsa ve eşini harama sevk ediyorsa adamın yüklendiği günahın bir kısmını ona sebep olmaktan dolayı eşi de üzerine alır.
“Kıyamet günü kendi günahlarını ve ilimsizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını taşımaları için (bunu söylerler)…” (Nahl Suresi, 16/25)
Şüphesiz ki onlar, kendi yüklerini ve kendi yükleriyle birlikte (bir kısım) yükleri (daha) taşıyacaklar ve atmış oldukları iftiralarından dolayı kıyamet gününde muhakkak sorulacaklardır.” (Ankebut Suresi, 29/13)
Şu ayet konumuzu çok güzel özetliyor: Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter. (Nisa/85)
Birde Peygamber Efendimizin bir hadisini paylaşalım: “Kim islamda iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam’da (Müslümanlar içinde) kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona aittir.” (Riyâzu’s-Salihîn, 19, bab. 172. hadis, s. 158) hadisinde anlatılan da budur. Son olarak özet geçelim. Necm/38, Fatır/18 de Birisi bir suç işledi diye, kalkıp onun aile efradına, yakınlarına vs. zarar verilemeyeceğini ifade etmektedir. Yani birisinin hatası başkalarına teşmil edilemez. Bir Müslümanın hatasından dolayı diğerleri hatalı gösterilemez. Birinin adam öldürmesinden kabilesi sorumlu tutulamaz.
Demek ki, başkasının günah işlemesine neden olmak ile kendi günahından başkasının sorumlu olması farklıdır.
Beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın Bide hayr duası ederseniz hiç fena olmaz 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir