Müslümanlar Kabe'ye mi tapıyor?

Müslümanlar-kabeye-mi-tapıyor


Müslümanlar Kabe’ye mi tapıyor?

Böyle bir iddia ortaya atarak kendilerini rezil duruma düşürmelerine bakıp gülsek mi, yoksa bu kadar düşük bir zeka seviyesinde oldukları için üzülüp ağlasak mı bilemedim. Önce gelin bi putun anlamı ne demek ona bakalım

Kimi ilkel toplumlarda, doğaüstü gücü ve etkisi olduğuna inanılan, tanrı olarak tapılan, genellikle canlı bir varlığı, özellikle insanı gösteren, tahtadan, taştan, topraktan yapılmış yontu. (Wikipedia)
Evet putun anlamı böyle peki asıl sorulması gereken soruyu soralım

Müslümanlar gerçekten de Kabe’ye mi tapıyor?

Aklı başında hiç bir Müslüman Kabe’ye tapmaz.
Namaz kılan kimse secdeye varmakla seccadeye değil, Allah’a taptığı gibi, Kabe’yi tavaf eden kimse de bu tavafla Kabe’ye değil, Allah’a tapar.
– Gözle görünmeyen Allah, hakiki Mabud olarak, yeryüzünün ilk mabedi olan Kabe’yi inşa ettirmiş ve insanların kulluklarını onu tavaf etmelerini emretmiştir. Kabe bir kıbledir, bir yöndür, bir yapıdır tapılan şey değildir. orası sadece ortak bir nokta ortak bir yöndür. Görselde ki putperest o taşa tapıyor ama biz  Kabe’ye TAPMIYORUZ o yöne yöneliyoruz. Bu konu çok açık olduğu için fazla izaha gerek yoktur. Bu konuda tereddüdü olan, putperestliğin ne olduğunu araştırıp öğrendikten sonra, Kabe’nin onunla bir ilişkisinin olmadığını görecektir. Konuyla alakalı diğer bir soruya gelelim

Müslümanlar neden Kabe’ye yöneliyorlar?

Müslümanlar Allah emrettiği için Kâbe’ye yönelerek namazlarını kılmaktadır. Amaç Kâbe’ye tapmak değil, Allah’ın emrini yerine getirmektir. Mesela İslamiyet’in ilk yıllarında Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılınıyordu. Daha sonra Rabbimiz Kâbe’ye yönelmemizi emredince, Müslümanlar bu emre itaat edip Kâbe’ye yönelmişlerdir.
Kâbe sadece oradaki taş binadan ibaret değildir. Kâbe, yer altından gökyüzene kadar uzanan nurani bir direk gibidir. Puta tapanların niyeti tapınmaktır. Kâbe’ye yönelenlerin niyeti taşa tapınmak değil, tapındıkları Allah’ın emrine uymak ve emredilen yöne yönelmektir.
Kâbe’ye yönelmenin hikmetlerinden birisi, Müslümanların namaz kılarken hepsinin bir yöne doğru yönelmesini sağlamaktır. Düşünün mescide gittiğinizde herkes bir ayrı bir yöne yönelmiş; bir birlikten söz edilemez. Ancak hepsi bir yöne yönelince ve bu namaz da cemaatle kılınan namaz olunca, birlik ve bütünlüğün namazdaki güzelliğini anlamış oluruz.
Capsde ki taşı öpen adam hakkında da birkaç şey söylemenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuyu tarihte yaşanmış bir olay çok güzel özetliyor. İslam’ın ikinci halifesi Hz.Ömer hac ziyareti yapıyor ve
Abdullah b. Sercis anlatıyor: “Hz. Ömer’in Hacerülesved’i öptüğünü gördüm; sonra şöyle dedi:

“Ben seni öpüyorum, ama senin ne zararı ne de yararı olmayan bir taş olduğunu çok iyi bilirim. Ve muhakkak ki benim Rabbim Allah’tır. Eğer Resulullah’ın/Allah’ın elçisinin seni öptüğünü görmeseydim, seni öpmezdim.”(Müslim, Hac, 25248-251; Buharî, Hac,57).

Yani ne Kabe’nin ne de Hacerülesved taşının taş olması itibari ile hiçbir değeri yoktur. İslam inancında hiçbir zaman putçuluğa yer verilmemiştir.
Konu daha basit nasıl anlatılır bilmiyorum. Arkadaşlar bir inanışa bir dine bir yaratıcıya inanmıyor olabilirsiniz. İnanmamanın da ötesinde şiddetle karşı çıkıyor olabilirsiniz ama bunu yaparken aptallık yapmayın, insanlığınızdan, zekanızdan, aklınızdan ödün vermeyin bunları bir kenara atmayın. Kendinizi altı boş saçma saçma şeyler ile meşgul edip sırf Allah’ı inkar etmek için bahane aramaya çalışıp kendinizi küçük düşürmeyin. Sultan Süleyman’a kalmayan bu Dünya size de kalmaz bize de o yüzden biraz aklınızı kullanın çocuk gibi davranmayın asrın şımarık yüzüne aldanmayın… Selametle…
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir