Bakara 73. Ayet Açıklaması. Neden ölüyü diriltmek için kesilen hayvanın parçasıyla vuruldu?

 
Bakara 73
Konuyla ilgili ayetlerin meali:
[stextbox id=’info’] “Hani siz bir adam öldürmüştünüz de peşinden katilin kim olduğu hakkında birbirinizle kavgaya tutuşup suçu üzerinizden atmıştınız. Halbuki Allah sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktı. Bunun üzerine dedik ki: ‘Kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o maktûlün cesedine vurun’ (Vurulunca da o diriliverdi.) İşte Allah bunu nasıl dirilttiyse ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye âyetlerini size gösterir.”
(Bakara Suresi, 2/73, 74)
[/stextbox] Bu olayda bir çok hikmet vardır: Bunlardan birkaçı şöyle açıklanabilir:
a. Ölünün dirilmesi bir mucizedir. Mucize de olsa, bunu bir sebebe bağlı olarak gerçekleştirmek insanların zihninde daha tutarlı bir yer edinir. Bu sırdandır ki, Efendimiz (a.s.m) de bir yiyecek veya su ile ilgili bereket mucizesini gösterirken, bunu bir miktar yiyecek veya su üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu husus, İlahî hikmete de daha uygundur.
b. Zihinlerde zıtların birbirilerini güçlü bir şekilde çağrıştırması söz konusudur. Ölmüş bir hayvanın etiyle, ölen bir kimsenin diriltilmesi, hayat ile ölüm bağlantısını kuvvetli bir şekilde ortaya koyar. Bu olay, -bu açıdan- dünya hayatına düşkün ve hesap günü konusunda oldukça vurdumduymaz olan Yahudilerin ölümden sonraki hayata ciddi iman etmeleri ve ona göre hazırlanmalarını sağlamaya yönelik bir derstir.
c. Bu olayın gerekçesi olarak Kur’an’da anlatıldığı üzere, Yahudilerden öldürülen bir kimsenin katili bulunamıyordu. Bu konuda değişik görüşler ve tartışmalar yaşanıyordu. İnek konusundaki ısrarlı sorulardan da anlaşılacağı gibi, gerçek katilin bulunmasını isteyenler yanında -katil ve yakınları gibi- onun ortaya çıkmasını istemeyenler de vardı. Her iki tarafın da itiraz edemeyecek bir tablonun oluşması hikmete en uygun olanıdır. Bu açıdan bakıldığında, -katilinin adını söyleyecek- ölünün gözle görünen bir sebebe bağlı olarak diriltilmesi, vahiy bağlantısını daha güçlü gösterdiği için daha da kuvvetli bir görünüm arz edecektir. Çünkü, sebepsiz bir şekilde ölünün dirilmesi durumunda, katilin ortaya çıkmasını istemeyenler tarafından “bu bir hortlama olabilir, bunun hezeyanlarına güven olmaz” diye itiraz edebilirlerdi. Halbuki, boğazlanmış/ölmüş bir inek parçasının vurulmasıyla ölünün dirilmesi, gözle görülen  bir harikalık yumağıdır. Çünkü, ölü bir et parçasının dirilme gücü olmadığına göre, bu işin arkasında Allah’ın kudretini kabul etme zorunluluğu vardır.
d. Yahudiler, Mısırda gördükleri putperestlikten oldukça etkilenmişlerdir. Buzağıya tapmaları ve daha sonra -puta tapan bir topluluğu görünce- Hz. Musa (as)’a “Ne olur biz de böyle gözle görünen bazı ilahları edinelim!” şeklinde öneride bulunmaları, puta tapma düşüncesinin Yahudilerin iliklerine kadar işlediğini göstermektedir. Bu batıl ilahların başında Mısır’da gördükleri inek-perestlik safsatasıdır. Bu çarpıcı mucize olayda ilah diye baktıkları bir ineğin kesilmesi, aslında onlara bunun bir ilah olmadığı fikrini zihinlerinde canlandırmaya ve bu konuda kalıcı mesaj vermeye yöneliktir. Yahudilerin, kesilmesi istenen inek hakkındaki -ardı arkası kesilmez- soruları, onların bir ilah gibi görmeye alışık oldukları bu hayvanın öldürülmesine taraftar olmadıklarını gösteren önemli bir ipucudur.  Kur’an’da,  bir “ineğin kesilmesi”penceresinden “inek-perestlik” fikrinin öldürüldüğüne işaret edilmiştir.
 
 


Anahtar kelime alanımız: bakara 73 tefsir bakara 73 tefsiri bakara 73 ayet tefsiri bakara 73 74 bakara 73 mustafa islamoğlu bakara 73 mehmet okuyan bakara 73 islamoğlu bakara 67 73 bakara suresi 73.ayet tefsiri bakara 72 73 bakara 73 bakara 73 ayet bakara suresi 73 ayet dinle bakara suresi 73 ayeti bakara suresi 73 üncü ayet surah baqarah ayat 73 bakara suresi 73 ayet bakara 73 meal bakara suresi 73. ayet okunuşu bakara suresi 73. ayet bakara 71 73

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir