Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır hadisinin açıklaması

Ölü, kendisine feryâd ve figânla ağlanması se­bebiyle kabrinde azâb olunur hadisi hakkında

Ölü, kendisine feryâd ve figânla ağlanması se­bebiyle kabrinde azâb olunur hadisinin açıklaması


Daha önce de söylemiştim hadis inkarcıları ile ateistlerin aralarında pek bir fark yoktur birisi cımbızlama yapıp yalan yanlış aktarıp Kur’an-ı, İslam’ı inkar ediyor diğeri hadisleri. İkisinin de yöntemi aynı yani. Yanda (ya da yukarıda) ki fotoğrafta ki yazıda ki hadisin bir cümlesini cımbızlıyorlar altına da bir tane ayeti yapıştırıyorlar bu şekilde paylaşıp bu konu ile ilgili bilgisi olmayanların aklına şüphe sokuyorlar ve Peygambersiz bir din oluşturma hedeflerine doğru ilerliyorlar. Tabi bunu okuyanlarda hiç araştırma zahmetine girmiyorlar maalesef.
Buhari de bu konu ile ilgili bap bile var, zaten Buhari bizzat kendisi bu hadisin açıklamasını yapıyor ama onlar sadece işlerine gelen kısmı alıp cımbızlama yapıyorlar. Önce hadisi verelim “Ölü, kendisine feryâd ve figânla ağlanması se­bebiyle kabrinde azâb olunur” Şimdi gelelim hadisin açıklamasına. Buhari bu hadisi daha nakletmeden önce açıklamasını yapıyor ve şöyle diyor “Bu azâblanmaya sebeb olan ağlama, sağlığında Ölülere feryâdla ağlama, ölünün kendi âdeti ve hayât yolundan olduğu zamandır Çünkü Yüce Allah: “Ey îmân edenler, kendilerinizi ve aile ferdlerinizi ateşten koruyun”buyurmuştur (Tahrim: 6)
Buhari’nin açıklamasının devamı da var ancak bu kadarı bile yeterli aslında. Anlamayanlar için biz daha detaylı bir şekilde anlatalım.
“Hayâtında ölülere feryâdla ağlayıcılık eden bir adam, çocuklarını da bu çirkin âdete alıştırmış ve kendisi ölünce, bu alışık aile halkı bu defa da kendisine feryâdla ağlayacaklarından, iyi terbiyeleri ve çirkin işlerden korunmalarıyla vazifeli bulunduğu ailesi ferdlerini iyi terbiyeleri şöyle dursun, ağlayıcılık gibi bir mekruha alıştırmış bulunduğundan kendi kötü eseri olarak azâb olunur demek olur.”
Yani kişi hayattayken ailesine “Ölünün arkasından feryad etmeyin, isyan etmeyin bu kötü ve günah bir iştir, dinimiz bunu yasaklamıştır ölülerin arkasından isyan etmeyin, feryad etmeyin, saçızını başınızı yolmayın” demişse bu kişiye azap edilmez çünkü o üzerine düşen vazifeyi yapmıştır ancak kişi bunları söylemediyse, ailesine bunları anlatmadıysa, üstüne birde kendisi yaşarken bunları yapıyorsa ya da ailesine yaptırıyorsa ya da kendisi böyle bir iş yaparak ailesine kötü örnek olup onların da bunu yapmasına sebep oluyorsa, kendi yaptığı şeyi meşru bir şeymiş gibi gösteriyorsa şu ayetlere göre

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun (Tahrim: 6)”
ve
“Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. (Nisa: 85)“
ayetlerine göre kişi günaha girer azaba uğrar. Çünkü Tahrim suresinde ki ayette kişinin ailesinden sorumlu olduğu yani onlara doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü, günahı sevabı anlatması lazım ailesini cehennem azabından koruması lazım. Kişi bunları yapmaz iyiyi, doğruyu anlatmayıp ailesini kötülükten, günahtan sakındırmazsa emre karşı itaatsizlik ettiği için ceza görmeyi hak eder. Nisa suresin de ki ayette bu açıklamayı destekler çünkü o ayette “Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır.” diyor yani o kişi yaşarken az önce ki saydığımız şeyleri yaparsa ya da yapan ailesini gördüğü halde onlara bunun yanlış bir şey olduğunu anlatmazsa kötü bir işe aracılık etmiş olur ve yine bu ayetlere göre o da günaha girmiş olur ve yine bu ayetlere göre azaba müstehak olur.
Yani arkadaşlar Kur’an ayeti ile söylenen hadis arasında hiçbir şekilde çelişki yoktur ikisi de aynı şey söylüyor ikisi de birbirini destekliyor. Belki akıllara şu soru gelebilir bi ayette kimse başkasının günahını yüklenmez diyor öbüründe, günaha sebep olunca o kişi de günaha girer diyor ayetler çelişmiyor mu?
diyebilir bunun için de sayfamızda ki “Çelişkili Ayetler (!) Ankebut 13 ve Fatır 18”
Yazımızı okuyabilirler yazıyı bu yazının sonunda paylaştık isteyenler oradan okuyabilir  isteyende buraya tıklayarak okuyabilir.
Arkadaşlar birileri size çıkıpta  “Bize Kur’an yeter, Biz Kur’an müslümanıyız, sahih hadisler Kur’an’la çelişiyor” diyorsa sizetavsiyem o insandan uzak durun. Size Kur’an’la çelişiyor diye bir hadis sunarlarsa hemen hadisin öncesine, sonrasına, açıklamasına bakın, diğer hadislerle beraber değerlendirin, mesela bunlara işlerine gelmeyen bir ayet sunun ilk söyleyecekleri şey şu olur “Cımbızlama yapma diğer ayetlere de bakarsan bu ayetin şu ayette açıklamasının olduğunu görürsün” ancak iş hadislere gelince bunu yapmazlar cımbızlama yaparlar işlerine gelen kısmı alıp insanlara yalan yanlış bilgiler sunarlar. İşlerine gelmeyen kısım ise hiç umurlarında olmaz.
Çelişkili olduğu iddia edilen ayetler ile ilgili yazıyı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Ölü ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir