ögüt

Ayetler ögüt Sorular Tanım Uncategorized

Allah'I tanımak isteyenler buyrun…

MÂRİFETULLAH Allah’ı bilme, tanıma, O’nu bütün sıfatlarıyla öğrenme, hakkında bilgi sahibi olma.Mârifetullah, iki kelimeden meydana gelen bir tamlamadır. Bunlar “marifet” ve “Allah” kelimeleridir. Marifet; lügatta, herkesin yapamadığı ustalık, ustalıkta yapılmış olan şey, bilme, biliş, vasıta, hoşa gitmeyen şey, tuhaflık manalarına gelmektedir. Bununla birlikte, marifet, Allah’ı O’nun isimlerini ve sıfatlarını, kudret ve iradesinin geçerliğini bilmek; alçak […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

İslam'da Kısasa Kısas. Kısasın şartları nelerdir? Nasıl uygulanır?

Değerli kardeşimiz, Kısasın farz olduğu Kur’an-ı Kerimde şu şekilde açıklanır. “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Kur'an neden Arapca indi? Neden Araplara indirildi?

Değerli kardeşimiz, Cevap 1: Bu konuda detaylarla birlikte bir şeyler yazmak “soru-cevap” sitilimizi aşar, kitap yazmak veya uzunca bir makale yazmak icap eder. Bu sebeple, -bildiğimiz kadarıyla- bu konunun anlaşılmasına katkı sağlayacak bazı noktalara dikkat çekmekle yetineceğiz. a. Kur’an’ın kendisine vahiy olarak indiği peygamber(a.s.m)’in dili Arapça idi. Bir insan olarak Hz. Muhammed(a.s.m)’e Kur’an başka bir dilde […]

Devamını Oku
ögüt Sorular

Allah bizi neden imtihan ediyor?

Cevap 1: Allah Teâla günah işleme kabiliyeti olmayan meleklerle, hiç sorumlu olmayan hayvanları yaratmıştır. Bu iki varlıktan başka, hem melekleri geçecek kadar mükemmel, hem de aklı olmayan hayvanlardan daha aşağı olacak kadar kötü olma özelliğindeki insanı yaratmıştır. Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, kainata ve içindeki faaliyetlere bakan bir insan görebilir. Biz bir düşünelim, dünyaya gelmeden önce kainatın […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Kur'an'da bilimsel ifadeler var mı

Allah Teala her kavme bir peygamber göndermiştir. Peygamberler insanların dini hayatı ile ilgili hususlarla ilgilendikleri gibi, onlara dünyevi ihtiyaçlarını karşılayacak bilim ve teknikte de öncülük etmiştir. Bu bakımdan eski ümmetleri ilim ve teknikten uzak düşünmek doğru değildir. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan bazı hususlar eski kavimler döneminde de bilinmekteydi. Çünkü onlara da peygamberler gelmiş ve bazı bilgilerden […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz?

Değerli kardeşimiz, Şöyle düşünebiliriz: Mesela, biz güneşin ne zaman doğup batacağını biliyoruz.Takvime de yazıyoruz, yarın şu saatte güneş doğacaktır. Gerçekten de yarın o saatte güneş doğuyor. Güneşin bu doğuşuna bizim yazmamızın bir etkisi olmadığı gibi, “biz yarın güneşin doğuşunu biliyoruz, öyleyse güneş doğmasa da olur” gibi bir söylem de bulunmamız da hata olur. Güneşin doğmasıyla oluşacak bütün faydalar […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Tanım Uncategorized

Bir Ateiste İslam'ı Nasıl Anlatırım?

Bir Ateiste İslam’ı Nasıl Anlatırım? Bu konu çok önemli bir konu maalesef çoğu Müslüman kardeşimiz bir ateist ile tartışırken veya İlam dışındaki başka dinlere mensup insanlarla tartışırken onları aşağılayacak, küçük düşürecek şekilde konuşur ve onların düşünceleri ile dalga geçer. Bu çok büyük bir yanlıştır. Oysaki efendimiz bir hadisi şerifinde ne buyuruyor;  “Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Allah Neden Bana Sormadan Beni Yarattı?

Arkadaşlar soru açık Allah Neden Bana Sormadan Beni Yarattı bunun cevabı aslında basit olmakla beraber insanlarımız araştırmadığı için suçu Allah’ın üstüne atıyor bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki videolardan bulabilirsiniz. ⇩⇩⇩⇩                  

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Hz.Adem'in Cezasını Neden Ben Çekiyorum?

Hz.Adem’in Cezasını Neden Ben Çekiyorum? İnsanın asıl vatanı cennettir. Hz. Adem (a.s) cennette olmakla beraber, Allah onları o haliyle cennette bırakmak için yaratmamış, onları çoğalma ve imtihan vesilesi yapmak gibi büyük bir gaye için yaratmıştı. Bu hikmetten dolayı, onların malum hatayı işlemelerine izin vermiştir. Allah, asıl vatanın cennet olduğunu, dünyanın ise sadece geçici bir imtihan meydanı […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Allah Neden Şeytana İzin Verdi?

Aslında yaptıklarından ve yarattıklarından dolayı “kimse Allah’a hesap soramaz” (Enbiya, 21/23) Ancak bizler, insan olmanın gereği olarak her konuda olduğu gibi, bu konuda da Hz. İbrahim (as) gibi, “kalbimizin tatmin olmasını” (Bakara, 2/260) istiyoruz. İşte bu yüzden de aklımıza ister istemez şu soru geliyor: – Öyleyse neden, Allah şeytanı ve kötülükleri yaratmış da bize musallat etmiş? Kötülüğü yaratmak kötü, şerri yaratmak […]

Devamını Oku