Tevbe 5 Kafirleri bulduğunuz yerde öldürün ayetini açıklar mısnız?

“O halde, hürmetli aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp esir edin, onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekât verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir.” (Tevbe, 9/5)

“Eğer müşriklerden biri eman ile sana gelirse ona eman ver. Ta ki Allah’ın kelamını dinlesin. (Müslüman olmazsa) sonra onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. Çünkü onlar bilmeyen bir kavimdir.”(Tevbe, 9/6)

Bu ayeti kerime, o günkü müşriklerle savaşmayı emretmektedir. Ancak günümüzde de İslam toplumuna saldıran olursa, o bölge halkının kendilerine savaş açan kafirlerle savaşması farzdır.
Âyette sayılan önlemlerin kendi içinde tutarlı olabilmesi için “öl­dürme” son çare olarak düşünülecektir. Zira önce öldürme cihetine gidildiğinde diğer önlemlerin bir anlamı kalmamaktadır. Düşmanı öldürme, zaten savaş sürecinin tabii sonuçlarından olduğuna göre, burada öldürmenin özellikle tasrih edilmesi ise -muhtemelen- diğer önlemler göz ardı edilerek bu yola gidilmemesini hatırlatmak içindir. Nitekim müteakip âyette hemen tövbe edip İslâm’a girmemekle beraber İslâm’ı Müslümanların içinde görüp öğrenmek, üzerinde düşünmek için fırsat ve bunu sağlayacak bir güvence verilmesini isteyen müşriklere bu imkânın tanınma­sı istenmiştir. Bu anlayış Kur’an’ın öldürme konusundaki diğer ifadelerine de uy­gun düşmektedir.
Haram aylardan sonra artık onlarla aranızda savaş durumu başlamıştır. Şu halde onların saldırılarını beklemeksizin hemen onlara savaş açınız, haram ve helâl farkı gözetmeden onları nerede bulursanız ve nasıl öldürebilirseniz öylece öldürünüz.
Bununla beraber sünnette müsle yapmaktan, yani burun ve kulak gibi organları kesmekten ve bir kimseyi durdurup, elini kolunu bağlayarak ok ve benzeri aletlerle yavaş yavaş ve işkence ile öldürmekten menedilmiştir. Bundan başka Hz. Peygamber (asv) buyurmuştur ki,
“Öldürme yönünden insanların en iffetlisi iman ehlidir.” Ve yine
“Öldürdüğünüz vakit güzellikle öldürün.” diye buyurmuştur. İşin böyle olması gerektiğini şu âyetler de ima yollu anlatır:
Ve onları tutunuz, yakalayıp esir ediniz. Demek oluyor ki, tutup esir almak mümkün iken hemen öldürmeye kalkmamalıdır ve onları hasrediniz, bulundukları yerden çıkıp serbestçe dolaşmalarına, şuraya buraya gitmelerine izin vermeyiniz, onlar için her mersada oturunuz yani kaçırmamak, geçirmemek için evine, işine veya ticaret için sefere gidecek her geçidi tutup onları göz altında bulundurunuz. Kabe çevresinin müşrik varlığı ve egemenliğinden ebedî olarak arındırılması için lüzumlu her tedbir alınacaktı. (Kuran Yolu, Diyanet, ilgili ayetin tefsiri)
“Artık tevbe ederlerse, yani şirkten vazgeçip imana gelirlerse, namazı kılıp zekatı verirlerse, yani namaz ve zekatı kabul ederek Müslüman olurlarsa, hemen yollarını açınız, koymuş olduğunuz engelleri kaldırınız, yukarıda söz konusu edilenlerden hiçbirini yapmayınız, onları kendi hallerine bırakınız. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir. İmana girmelerinden dolayı, daha önce yapmış oldukları şeyleri, şirk, küfür ve haksızlıkları bağışlar, üstelik iman ve taatlerine ecir ve sevap da verir.”
“Demek ki, o müşriklere ya ölüm ve esaret veya İslâm’a girmekten başka birşey bırakılmamıştır. İleride de geleceği üzere, onlardan, ehlikitapta olduğu gibi, cizye dahi kabul edilmeyecektir. Hasan Basri rivayet etmiştir ki; esirlerden biri, Hz. Peygamber (asv)’e işittirecek şekilde “Allah’a tevbe ederim, Muhammed’e tevbe etmem.” diye üç kere bağırmış, Peygamber Efendimiz (asv) de “Bırakınız, hakkı ehline tanıdı.” buyurmuştur.”(Elmalılı Hamdi Yazır, ilgili ayetin tefsiri)
 
 
Anahtar kelime alanımız:  tevbe 5 tevbe 5 tefsir tevbe 5 ayet tevbe 5 diyanet tevbe 5 mehmet okuyan tevbe 5 sorularla islamiyet tevbe 5 elmalılı hamdi yazır tevbe 5 ekşi tevbe 5 açıklaması tevbe 5. ayet tefsir tevbe 5 ayet tefsiri tevbe 5 anlamı tevbe suresi 5. ayet nuzul sebebi tevbe suresi 5. ayetin tefsiri tevbe suresi 5. ayet dinle tevbe suresi 5. ayet sorularla islamiyet tevbe suresi 5. ayet bakara 191 nisa 89 91 tevbe suresi 5 ci ayet tevbe 5. ayet diyanet tevbe 5 turan dursun tevbe 5 ne demek tevbe 5 ne demek istiyor tevbe 5 deutsch tevbe 5 english tevbe 5 edip yüksel tevbe suresi 5. ayet eksi tevbe ile ilgili 5 hadis tevbe 5 iniş sebebi tevbe 5 in tefsiri tevbe suresi 5 inci ayet tevbe suresinin ilk 5 ayeti tevbe ile ilgili 5 ayet tevbe 5 kuran meali kuranda tevbe 5 tevbe suresi 5 kuran meali tevbe 5 meali tevbe 5 maide 33 tevbe 5 meal tefsir tevbe 5 nedir tevbe suresi 5 ayet ne demek quran tevbe 5 tevbe 5 suresi tevbe suresi 5. ayet tefsiri tevbe suresi 5.sayfa tevbe suresi 5 tefsiri tevbe 5 türkçe meali tevbe suresi 5 tefsir tevbe 1-5 tevbe suresi 1-5 5.tevbe sûresinin son 2 ayeti tevbe 4-5 tevbe 4 5 6 tevbe 5-6 tevbe 5 6 7 tevbe 9/5 tevbe sûresi (9) 5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir