Gün: 3 Eylül 2017

Sorular Uncategorized

İslam'da Adalet anlayışı nasıldır?

Değerli kardeşimiz, Allah Teala Hazretleri bir ayet-i kerimede; “Muhakkak, Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım yapmayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar.” (Nahl, 16/90) buyuruyor. Demek ki, Cenab-ı Hakk zulme ve bozgunculuğa razı değildir. Adil-i mutlak olan Allah, zalimlerin yaptıklarından asla gafil değildir ve zulüm ve ihanet edenler, şüphesiz İlahi adalet önünde hesaplarını en ince teferruatına kadar […]

Devamını Oku
Ayetler Uncategorized

Tevbe 5 Kafirleri bulduğunuz yerde öldürün ayetini açıklar mısnız?

“O halde, hürmetli aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp esir edin, onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe eder, namaz kılar, zekât verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir.” (Tevbe, 9/5) “Eğer müşriklerden biri eman ile sana gelirse ona eman ver. Ta ki Allah’ın kelamını dinlesin. (Müslüman olmazsa) sonra onu […]

Devamını Oku
Ayetler Sorular Uncategorized

Bakara 191 Kafirleri bulduğunuz yerde öldürün ayetini açıklar mısınız?

Bakara 191 Kafirleri bulduğunuz yerde öldürün ayetini açıklar mısınız? Serçe parmağının ucuna bakarak bir insanın resmini çizmek ne kadar yanlış bir sonuç doğurursa, bir tek ayetin sadece mealine bakarak Kur’an hakkında hüküm vermek de en az onun kadar yanıltıcı olur. Bazı yazarların dillerine doladıkları ve İslam’ın evrenselliğine, toleransına, ondaki engin fikir hürriyetine perde çekmek için […]

Devamını Oku
Ayetler

Maide 51 Kafirleri dost edinmeyin ayetini açıklar mısınız?

​ Maide 51 Kafirleri dost edinmeyin ayetini açıklar mısınız?   Değerli kardeşimiz, Kur’an’ın belirttiği gibi, “Ehl-i Kitabın hepsi bir değildir.” (Âl-i İmran, 3/113). Onların hepsini aynı kategoride görmek, Kur’anî ve tarihî realiteye muhaliftir. “Yahudî ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zalim topluluğa hidâyet etmez.” (Maide, 5/51) âyeti, […]

Devamını Oku