ögüt Sorular Uncategorized

Kur'an'da bilimsel ifadeler var mı

Allah Teala her kavme bir peygamber göndermiştir. Peygamberler insanların dini hayatı ile ilgili hususlarla ilgilendikleri gibi, onlara dünyevi ihtiyaçlarını karşılayacak bilim ve teknikte de öncülük etmiştir. Bu bakımdan eski ümmetleri ilim ve teknikten uzak düşünmek doğru değildir. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan bazı hususlar eski kavimler döneminde de bilinmekteydi. Çünkü onlara da peygamberler gelmiş ve bazı bilgilerden […]

Devamını Oku
Sorular Tanım Uncategorized

Reenkarnasyon nedir? İslamda varmıdır

Değerli kardeşimiz, Kur’an Işığında Reenkarnasyonun Reddi Kur’ân-ı Kerîm’de, çoğu kere iade kavramıyla ifade edilen yeniden diriltmenin kıyamet günü olacağı, bu diriltmenin bir defaya mahsus olduğu ve ölümden sonra tekrar dünyaya dönüşün asla mümkün olmayacağı konuları hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık bir şekilde dile getirilmiştir. Reenkarnasyon lügatte tenasüh, tekammüs, tecessüd-ü cedîd1, ölümden sonra rûhun bir bedenden başka bir bedene, […]

Devamını Oku
Sorular

Bana İslam'ın doğru din olduğunu ispatla

Bütün dinler hep aynı temel esaslar üzerinde durmuş ve aynı hakikatlere vurguda bulunmuşlardır. Allah tarafından gönderilen her nebi, temel disiplinler açısından -o günün şartlarına ve zamanın ihtiyaçlarına uygunluk çerçevesinde- bir öncekinin devamı, mükemmili, mütemmimi gibi davranmış, selefinin/seleflerinin mesajını tekrar etmiş, ahvâl ve şerâite göre ikmalde bulunmuş, tafsil isteyen hususları açmış, yenilenmesi gereken mesâilde tecdidde bulunmuş ve hep […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Kaderimiz çiziliyse kararlarımızdan niye sorumlu tutuluyoruz?

Değerli kardeşimiz, Şöyle düşünebiliriz: Mesela, biz güneşin ne zaman doğup batacağını biliyoruz.Takvime de yazıyoruz, yarın şu saatte güneş doğacaktır. Gerçekten de yarın o saatte güneş doğuyor. Güneşin bu doğuşuna bizim yazmamızın bir etkisi olmadığı gibi, “biz yarın güneşin doğuşunu biliyoruz, öyleyse güneş doğmasa da olur” gibi bir söylem de bulunmamız da hata olur. Güneşin doğmasıyla oluşacak bütün faydalar […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Tanım Uncategorized

Bir Ateiste İslam'ı Nasıl Anlatırım?

Bir Ateiste İslam’ı Nasıl Anlatırım? Bu konu çok önemli bir konu maalesef çoğu Müslüman kardeşimiz bir ateist ile tartışırken veya İlam dışındaki başka dinlere mensup insanlarla tartışırken onları aşağılayacak, küçük düşürecek şekilde konuşur ve onların düşünceleri ile dalga geçer. Bu çok büyük bir yanlıştır. Oysaki efendimiz bir hadisi şerifinde ne buyuruyor;  “Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Allah Neden Bana Sormadan Beni Yarattı?

Arkadaşlar soru açık Allah Neden Bana Sormadan Beni Yarattı bunun cevabı aslında basit olmakla beraber insanlarımız araştırmadığı için suçu Allah’ın üstüne atıyor bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki videolardan bulabilirsiniz. ⇩⇩⇩⇩                  

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Hz.Adem'in Cezasını Neden Ben Çekiyorum?

Hz.Adem’in Cezasını Neden Ben Çekiyorum? İnsanın asıl vatanı cennettir. Hz. Adem (a.s) cennette olmakla beraber, Allah onları o haliyle cennette bırakmak için yaratmamış, onları çoğalma ve imtihan vesilesi yapmak gibi büyük bir gaye için yaratmıştı. Bu hikmetten dolayı, onların malum hatayı işlemelerine izin vermiştir. Allah, asıl vatanın cennet olduğunu, dünyanın ise sadece geçici bir imtihan meydanı […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Allah Neden Şeytana İzin Verdi?

Aslında yaptıklarından ve yarattıklarından dolayı “kimse Allah’a hesap soramaz” (Enbiya, 21/23) Ancak bizler, insan olmanın gereği olarak her konuda olduğu gibi, bu konuda da Hz. İbrahim (as) gibi, “kalbimizin tatmin olmasını” (Bakara, 2/260) istiyoruz. İşte bu yüzden de aklımıza ister istemez şu soru geliyor: – Öyleyse neden, Allah şeytanı ve kötülükleri yaratmış da bize musallat etmiş? Kötülüğü yaratmak kötü, şerri yaratmak […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Allah nerede?

Bu konuyla ilgili bilgiyi İmam Beyhaki’de görüyoruz. Özeti şudur: Ebu Hanife kendisine “Allah nerededir?” diye soran kadına: “Allah Subhanehu ve Teala sema’dadır, yerde değil.” cevabını verdi. Bunun üzerine adamın biri: “Peki, Allah’ın: “O bizimle beraberdir.” (Hadid, 57/4), sözüne ne dersin?” deyince: “Bu, senin bir kimseye mektup yazıp ‘Ben seninle beraberim.’ demen gibidir. Halbuki sen onun yanında değilsin.” cevabını verdi.(bk. Beyhaki, el-Esma ve’s-Sıfat, 2/238). Konuyu seslendiren Beyhakî’nin bizzat kendisi, […]

Devamını Oku
ögüt Sorular Uncategorized

Allah Egoist midir? Neden ona ibadet etmizi istiyor ve etmezsek cehennem ile tehdit ediyor?

Allah Egosit midir? Soru: Allah neden hep onu zikretmemizi onu anmamızı ona dua etmemizi istiyor .Biz onu zikredersek onun için ne değişir peki onun için hiç birşey değişmiyorsa neden onu zikredip ona ibadet etmemizi istiyor ve ibadet etmediğimiz zaman bizi cehennem ateşi ile tehdit ediyor? Cevap: Öncelikle bizim Allah’a ibadet ettiğimiz zaman Allah bir şey […]

Devamını Oku